Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. We ondersteunen culturele organisaties, zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die meer rendement willen halen uit hun activiteiten. Lees verder

Lees in dit jaarverslag over onze activiteiten in 2015. Het was het jaar waarin we de Talentlening ontwikkelden, de discussie losbarstte over goed bestuur en toezicht in de cultuursector en het jaar waarin we met volle kracht gewerkt hebben aan het Sectorplan Cultuur. Een jaar waarin we vele organisaties en kunstenaars stappen voorwaarts hebben zien maken.

"Wij wilden duidelijkheid en met de Talentlening weet je wat je krijgt"

– Stream My Event

"De Governance Code Cultuur geeft houvast bij het verdelen van de rollen binnen het bestuur"

Tjeerd de Kort / Bibliotheek Velsen

"Het is fijn om met iemand te praten die weet waar je accenten moet leggen"

– Mirjam Terpstra / Theater de Meervaart

"De matching heeft voor ons duidelijk meerwaarde gebracht"

- Sjoerd Bootsma / Festival Welcome to the Village

Partners

Om het effect van cultuurbeleid en -investeringen te vergroten werken we regelmatig samen met andere organisaties. Bekijk de partners waarmee we in 2015 samenwerkten.

Lees verder